niedziela, 15 listopada 2020

Pennant with a gentleman

  Hej!

  Tym razem chciałabym pokazać Was proporczyk, który wykonałam na najmniejszej bazie z zestawu trójkątnych MDFowych baz.

Hi! Karolina's here. I come back to you after a short absence from the Snip Art blog and this time I would like to show you a pennant that I made on the smallest base from a set of triangular MDF bases.


Na trójkątną bazę przykleiłam backgroundową tekturkę, a całość potraktowałam farbami impasto, tuszami oraz gessem. W podobny sposób przygotowałam również tekturkową ozdobną ramkę, która posłużyła mi jako kolejna warstwa mojej pracy. Następnie zbudowałam na niej kompozycję w oparciu o moje ulubione zębatki z mdf'u, klucz zegarowy oraz ozdobne zawijasy, które w bardzo fajny sposób kontrastują z tymi męskimi, mechanicznymi elementami. Te elementy kompozycji zostawiłam "gołe" i nie pokrywałam ich żadnymi mediami, jedynie lekko przybrudziłam na brzegach. Całość kompozycji uzupełniłam o mniejsze zębatki pokryte metalicznymi woskami, o metalowe dodatki oraz o eleganckiego Pana z zestawu od Tima Holtza.

First I glued a background cardboard to the triangular base and treated the whole thing with impasto paints, inks and gesso. In a similar way, I also prepared a chipboard decorative frame, which was an another layer of my work. Then I built a composition based on my favorite mdf gears, a clock key and decorative leaves that contrast in a very nice way with these male, mechanical elements. I left these elements of the composition "naked" and did not cover them with any medias, only I put a little bit of gesso and paints on the edges. I completed the whole composition with smaller gears covered with metallic waxes, metal embellishments and an elegant gentleman from the Tim Holtz set.


Użyłąm: / I used:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz