czwartek, 4 lutego 2021

Notesy The garden of books + tutorial

 Witajcie Kochani!

Czy mieliście już okazję pracować z najnowszą kolekcją The garden of books? Powiem Wam, że gdy zobaczyłam nowości od P13 moją uwagę głównie przykuła przepiękna ślubna kolekcja Always and Forever, szczególnie dlatego, że sama niedawno wyszłam za mąż. The Garden of books w moich zachwytach zeszło na drugi plan. Ale gdy przyszło do tworzenia pierwszych prac, to,  jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, paradoksalnie sięgnęłam właśnie po The Garden of books i jednego dnia przygotowałam aż 4 projekty! Powiem Wam, że z tą kolekcją pracuje się bardzo łatwo, a nasze prace robią się praktycznie same. Wszystko do siebie super pasuje i myślę, że nawet początkująca osoba doskonale sobie poradzi.

Moim zdaniem ta kolekcja idealnie pasuje do wszelkiego rodzaju notesów, notatników, kalendarzy i wszystkich biurowych rzeczy, dlatego ja przygotowałam z tymi papierami aż dwa notesy za jednym zamachem. Jeden to zupełnie uniwersalna propozycja na wszelkiego rodzaju notatki, drugi zaś jest dość szczególny, ponieważ chciałabym prowadzić w nim zapisy dotyczące książek, które chciałabym przeczytać. 

Oba notesy powstały na bardzo podobnej zasadzie oraz przy użyciu tych samych papierów bazowych, jednak poprzez wybór innych dodatków z arkusza 07, dosyć mocno różnią się od siebie. Który podoba Wam się bardziej?

[ENG]

Hello everyone! Nice to see you again.
Did you have the opportunity to work with the latest collection "The garden of books"? Let me tell you that when I saw new products from P13, my attention was mainly drawn to the beautiful wedding collection "Always and Forever",maybe because I recently got married. "The Garden of books" in my admiration has gone to the background. But when I started to creating my first projects, as it usually happens in such situations, paradoxically I reached for "The Garden of books"collection first and prepared 4 projects in one day! Let me tell you that this collection is very easy to work with, and our projects do practically themselves. Everything fits together perfectly and I think that even a beginner will do it well.

In my opinion, this collection will fit perfectly in all kinds of notebooks, calendars and all office stuff, that's why I prepared two notebooks with these papers at one go. One is a completely universal proposition for all kinds of notes, and the other is quite special, because I would like to keep records of the books I would like to read.

Both notebooks were created in a very similar way and with using the same base papers, but by choosing other elements from sheet 07, they differ quite significantly from each other. Which one do you like more?
1 komentarz: